Elke schoorsteen verdient een regelmatige onderhoudsbeurt van de schoorsteenveger. Op die manier wordt voorkomen dat de er overmatige afzetting van teer en roet optreedt. Deze afzetting heeft gevolgen voor de hygiëne in de woning. Dit heeft te maken met het feit dat de vuildeeltjes zich vanuit de schoorsteen ook over de rest van de woning kunnen verplaatsen. Het gevolg hiervan is een stoffig laagje door de hele woning. Kortom: het huis raakt eerder vervuild. En hoe vaak je ook schoonmaakt, het vuil blijft terugkeren. Door middel van schoorsteenonderhoud kan de vuilafzetting echter zoveel mogelijk ingeperkt worden. Dit resulteert in een woning die gemakkelijker schoon te houden is.

Schoorsteenonderhoud en veiligheid

Iedereen wil een schoon huis. Het is dan ook heel begrijpelijk dat dit voor veel mensen een reden is om hun schoorsteen goed te laten onderhouden. Wat niet iedereen zich realiseert is dat schoorsteenonderhoud ook belangrijk is voor de veiligheid in de woning. Een vervuilde schoorsteen zorgt voor de verspreiding van vuildeeltjes door de woning. Deze vuildeeltjes worden vervolgens weer ingeademd door de bewoners. Dit is overigens niet het enige kwalijke gevolg van vuilafzetting in de schoorsteen. De afzetting van roet en teer kan ook leiden tot de vorming van gassen. Het inademen van deze gassen is zeer schadelijk voor de gezondheid. Nog problematischer zijn verstoppingen. Schoorstenen kunnen namelijk niet alleen door roet of teer maar ook door zaken zoals bladeren, takken of vogelnesten vervuild worden. Deze obstakels verhinderen de doorvoer van rook. Hierdoor blijft de rook in het huis en daalt het zuurstofgehalte. Dit kan in een kort tijdsbestek tot levensgevaarlijke situaties leiden.

Verplicht schoorsteenonderhoud

Schoorsteenonderhoud is belangrijk in verband met de hygiëne en de gezondheid van de bewoners. In sommige situaties is schoorsteenonderhoud ook een verplichting. Verbruik je stookolie of een vaste brandstof? Dan ben je bij wet verplicht om de schoorsteen één keer per jaar door een schoorsteenveegbedrijf te laten nakijken en vegen. Verbruik je alleen gas? Dan dien je de schoorsteen één keer in de twee jaar een grote onderhoudsbeurt te geven.

Laat je schoorsteen vegen door een vakman

Wil je de schoorsteen van je woning door een vakman laten vegen en onderhouden? Ga dan op zoek naar een schoorsteenveegbedrijf bij jou in de buurt. Neem bijvoorbeeld Schouwonderhoud Willems. Deze schoorsteenveger in Turnhout veegt jouw schoorsteen tegen een heel voordelig tarief. Na afloop ontvang je als bewijs een reinigingsattest.