Tag: Reinigen

Het nut van de schoorsteenveger

Elke schoorsteen verdient een regelmatige onderhoudsbeurt van de schoorsteenveger. Op die manier wordt voorkomen dat de er overmatige afzetting van teer en roet optreedt. Deze afzetting heeft gevolgen voor de…